Συγκέντρωση 7/1, 9:00 στο Παράρτημα.

Μπλοκάρουμε την έκδοση των 5 αγωνιστών φοιτητών!