Συνέλευση Αλληλεγγύης στους 5 

Παρασκευή 29/1 στις 19:00
στο κάτω Πολυτεχνείο , αμφ. Γκίνη

Η συνέλευση θα έχει και απολογιστικό και οργανωτικό χαρακτήρα
στην λογική της συνέχισης της δράσης ενάντια στις διώξεις σε Ιταλία και Ελλάδα