Το κείμενο σε μορφή pdf.
 Το κείμενο μοιράζεται στα πλαίσια δράσεων αλληλεγγύης από σπασμένο γρανάζι, upside down, ne linge και αλληλέγγυους/ες.