Ρεμπέτικο Γλέντι για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων των 5 εκζητούμενων φοιτητών από τις ιταλικές αρχές την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου στις 15:00

από τον Συντονισμό αυτοδιαχειριζόμενων εγχειρημάτων στις σχολές της Αθήνας