Πορεία στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Τετάρτη 9/12 | 11:00 | Εστία

από Ne Linge, Σπασμένο Γρανάζι, Upside Down & αλληλέγγυους/ες.