Πορεία αλληλεγγύης στους 5 εκζητούμενους
Θεσσαλονίκη 8/1,  Καμάρα στις 18.00