«Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής εκφράζει την αντίθεσή του στην ενεργοποίηση του ευρωεντάλµατος και την έκδοση των πέντε Ελλήνων φοιτητών που κατηγορούνται από τις ιταλικές αρχές για συµµετοχή σε διαδήλωση όπου έγιναν επεισόδια την 1η Μάη 2015 στο Μιλάνο και η σύλληψή τους από την ελληνική αστυνοµία έγινε ενώ βρίσκονταν στα σπίτια τους, την ηµέρα της γενικής πανελλαδικής απεργίας στις 12/11/2015. Οι Έλληνες φοιτητές προσήχθησαν στην Ιταλία την εποµένη της διαδήλωσης και τελικά στοχοποιήθηκαν ως κατηγορούµενοι µήνες µετά από τις ιταλικές αρχές, που απαιτούν την έκδοσή τους.

Τυχόν έκδοσή τους στις ιταλικές αρχές θα υποβάλλει τους πέντε φοιτητές σ’ ένα καθεστώς προσωρινής κράτησης που δεν έχει χρονικά όρια, σε αντίθεση µε την Ελλάδα που τα χρονικά του όρια καθορίζονται συνταγµατικά. Κινδυνεύουν δηλαδή να µείνουν για χρόνια στη φυλακή χωρίς δίκη. Η πίεση στην ελληνική κυβέρνηση για την ενεργοποίηση του ευρωεντάλµατος έρχεται σε µια περίοδο όπου προωθούνται από την ΕΕ πολιτικές για την κατάργηση κοινωνικών και δηµοκρατικών δικαιωµάτων των πολιτών.

Ζητούµε από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και την κυβέρνηση να µην προχωρήσουν στην εκτέλεση του αιτήµατος της έκδοσης των πέντε ελλήνων φοιτητών στο ιταλικό κράτος για συµµετοχή σε πολιτική διαµαρτυρία και να τηρηθούν οι αρχές του κράτους δικαίου, της αναλογικότητας και του σεβασµού στο δικαίωµα της συνάθροισης.»

http://free5.gr/wp-content/uploads/2015/12/perifereia-attikis.pdf