Κατάληψη στη Πρυτανεία του Πανεπιστημιου Πατρών.

Αλληλεγγύη στους 5 διωκόμενους της διαδηλωσης της ΝΟ  EXPO.

Καμια έκδοση των 5 αγωνιστών φοιτητών στην Ιταλία.