Δράσεις αλληλεγγύης για τους 5 αγωνιστές φοιτητές στην Πάτρα.

Παρασκευή 8/1 : Μικροφωνική στις 11:00 στο Παράρτημα.

Δευτέρα 11/1 :Μικροφωνική στις 11:00 στο Παράρτημα και μετά συνέλευση στις 13:00.

Τρίτη 12/1Πορεία στις 18:00 από το Παράρτημα.

ΚΑΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ 5 ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

ΚΑΜΙΑ ΔΙΩΞΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗΣ NoEXPO