Το Δημοτικό Συμβούλιο Μοσχάτου-Ταύρου υπερασπιζόμενο τα δημοκρατικά δικαιώματα και την πολιτική δράση
διεθνώς, στηρίζει το αίτημα των 5 φοιτητών για μη έκδοσή τους στις ιταλικές αρχές. Θεωρεί επίσης, ότι κάθε τέτοια
ενέργεια στο μέλλον δημιουργεί άμεσο κίνδυνο για την Δημοκρατία και τα Δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών.
Ταυτόχρονα, καλούμε όλα τα δημοτικά συμβούλια, τους δημοκρατικούς πολίτες και τους αγωνιζόμενους ανθρώπους
σε δράσεις αλληλεγγύης, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος αυτός.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

http://free5.gr/wp-content/uploads/2015/12/6Ρ6ΠΩΚΡ-4ΧΤ.pdf