Ανακοίνωση από την Αυτόνομη Συνέλευση Μεταβατικού στο Παν.Ιωαννίνων για τους 5 αγωνιστές φοιτητές

http://free5.gr/wp-content/uploads/2016/01/5-asmnew.pdf