Νporeia28-11Α ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗ
ΤΩΝ 5 ΑΓΩΝΙΣΤΏΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/11, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΠΦΟΥΣ, 12:00