Μπλοκάρουμε με όλες τις δυνάμεις μας την εκδοσή των 5 φοιτητών στην Ιταλία
-Καμία δίωξη στους συλληφθέντες της διαδήλωσης της 1 Μαη στο Μιλάνο