Ψήφισμα Συλλόγου Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

ilekt.mhx.apth.1

ilekt.mhx.apth.2